Årsstämma i Höganäs den 17 maj
Publicerad 2016-06-02 11:11:00
<h4 class="preamble">&Aring;rsst&auml;mma</h4>
<p class="preamble">Den 17 maj h&ouml;ll NVSKK sin &aring;rliga &aring;rsst&auml;mma. V&auml;rd f&ouml;r st&auml;mman i &aring;r var H&ouml;gan&auml;s kommun.<br />Efter&nbsp;st&auml;mman h&ouml;ll Olle Stenberg fr&aring;n&nbsp;Marine Biogas ett f&ouml;redrag om hur han och Fredrik Nor&eacute;n jobbar p&aring; m&ouml;jligheten att odla sj&ouml;pungar till biogasproduktion och som rening av kv&auml;ve och fosfor fr&aring;n v&aring;ra hav.</p>
<p>&nbsp;</p>
Utskriftsvänligt format