Protokoll från styrelsemöten 2018
Nu finns alla protokoll från styrelsemöten under 2018 utlagda. Årsmötesprotokollet blir utlagt så fort det blivit justerat.
Välkommen på årsmöte med Norsälvens vattenråd 22 maj
Hej
Varmt välkomna till årsmöte för Norsälvens vattenråd som äger rum den 22 maj mellan kl. 15:30 – 16:30 vid Tolita kvarn i Kils kommun, se bifogad karta. Efter årsmötet kommer bl.a. Jonas Andersson Länsstyrelsen i Värmland berätta om gösförvalting, se program nedan.

Årsmöte den 22 maj vid Tolita kvarn.
Program:
15:30 - 16:30 Årsmöte Norsälvens vattenråd
16:30 – 17:00 Fika
17:00 – 17.15 Tolita kvarn, information om dess verksamhet förr och nu
17:15 – 17:40 Gösförvalting, Jonas Andersson Länsstyrelsen i Värmland
17:40 – Projekt Gös Tolitaälven, med en kortare fältvandring.

Anmälan om deltagande sker senast 18 maj till Tomas Jansson vie e-post tomas@kraftmannen.se eller 0708-290923.

Välkomna

Mvh
Tomas Jansson – Projektsamordnare för Norsälvens vattenråd
Handlingar inför årsmötet
Nu finns handlingar inför årsmötet utlagda under dokument och möteshandlingar.

Länkar