Välkommen på årsmöte med Norsälvens vattenråd 23 maj
Varmt välkomna till årsmöte med Norsälvens vattenråd, information om kalkning och fältbesök vid Värån.

Alla intresserade är välkomna

Årsmöte den 23 maj 2019 vid Valbergsängen, intill skidtunneln i Torsby.
Program:
15:30 – 16:30 Årsmöte Norsälvens vattenråd
16:30 – 17:00 Fika
17:00 – 17.30 Bengt Epperlein, Värmlands läns kalkningsförbund berättar om kalkningsverksamheten i länet samt hur man gör för att följa upp och utvärderar effekterna av kalkningen
17:30 – 19:00 Projekt Värån, transport med bil till Värån för en kortare fältvandring. Tomas Jansson, Kräftmannen AB berättar om projektet och om den fridlysta flodpärlmusslan och dess komplicerade livsmiljö, obs stövlar kan behövas.


Anmälan om deltagande sker senast 20 maj till Tomas Jansson via tomas@kraftmannen.se eller 0708–290923.

Välkomna
Norsälvens vattenråd
Protokoll från styrelsemöten 2018
Nu finns alla protokoll från styrelsemöten under 2018 utlagda. Årsmötesprotokollet blir utlagt så fort det blivit justerat.
Handlingar inför årsmötet
Nu finns handlingar inför årsmötet utlagda under dokument och möteshandlingar.

Länkar