Norra Östersjöns vattenorganisationer
Norra Östersjöns vattendistrikt är det till ytan minsta vattendistriktet i Sverige men har med sina 2,9 miljoner invånare den största befolkningen. Distriktet omfattar avrinningsområdena för de svenska huvudvattendrag som dränerar till Södra Bottenhavet och Norra Östersjön, d.v.s. huvudavrinningsområdena från och med Tämnarån till och med Kilaån. Dessutom tillkommer land-områdena vid kusten mellan huvudavrinningsområdena samt kustvattnet ut till en sjömil utanför den s.k. baslinjen (kustens och skärgårdarnas yttersta skär och kobbar).

Välj vattenorganisation nedan:

Arbogaåns vattenförbund
Edsviken Vattensamverkan
Fyrisåns Vattenförbund
Tyresåns vattenvårdsförbund
Mälarens vattenvårdsförbund
Oxunda Vattensamverkan
Sagåns Vattenråd
Svartåns Vattenråd
Svealands kustvattenvårdsförbund
Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund
Stockholms Vattenprogram
Stockholms Grundvattenråd
Trosaåns vattenvårdsförbund
Himmerfjärdens och Kaggfjärdens Vattenråd
Hjälmarens Vattenvårdsförbund
Kolbäcksåns Vattenförbund
Åkerströmmens Vattenvårdsamverkan
Länkar