Välkommen till Nedre Motala ströms och Bråvikens vattenråd
Vattenrådets geografiska område
Vattenrådet för Nedre Motala ström och Bråviken omfattar Glans delavrinningsområde och Bråvikens delavrinningsområde (se kartan nedan).


Några av de större vattenförekomsterna som ingår i vattenrådets område är Bråviken, Glan, Marsviken, Dovern, Ensjön, Ågelsjön samt de delar av Motala ström som ligger nedströms Norsholm.

Vattenrådets område ligger i Östergötlands län och Södermanlands län och berör Norrköpings kommun, Finspångs kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Söderköpings kommun och Linköpings kommun.Kontaktuppgifter
Beskrivning av syfte och organisation
Syftet med Nedre Motala ströms och Bråvikens vattenråd (NMSB:s) är att vara ett samverkansforum som har ett helhetsperspektiv på vattenresurserna samt ansvarar för den lokala samverkan kring frågorna i vattenförvaltningsarbetet. Vattenrådets sammansättning ska spegla aktörerna inom vattenrådets avrinningsområde. Exempel på aktörer som finns representerade i vattenrådet är kommuner, jord- och skogsbruksnäring, industri, fiske och ideella föreningar.

Vattenrådet är organiserat i tre nivåer eller forum; 1) Stormöte, 2) Vattenrådsmöte och
3) Arbetsgrupper för ett geografiskt eller tematiskt område. Arbetsgrupperna ordnar sina möten själva. Norrköpings kommun, stadsbyggnadskontoret är sammankallande till stormöten och vattenrådsmöten.
Länkar till arbetsgrupper
Arbetsgruppen för Ensjön

Kontaktuppgifter till Arbetsgruppen för Ensjön:

Lennart Ekman, sammankallande; lelle.morot@telia.com

Kontaktuppgifter till Arbetsgruppen för Glan:

Hugo Andersson, sammankallande; karl.hugo.andersson@telia.com

Kontaktuppgifter till Arbetsgruppen för Jonsbergsån och Varaån:

Anne-Louise Israelsson, sammankallande; vikboturist@hotmail.com

Kontaktuppgifter till Arbetsgruppen för Vadsbäcken:

Per Helgesson, sammankallande; svensksund2@gmail.com
Information om planerade aktiviteter under 2019
Vattenrådsmöte - torsdag den 24 oktober, kl 16:30-19:30
Länkar