Närsåns vattenråd
Vattenrådet omfattar 17183 ha och är det tredje största avrinningsområdet på Gotland.
Socknarna som omfattas är Buttle, Etelhem, Lye. Stånga , Burs samt Lau och När .


Det finns både grävda och naturligt bildade kanaler inom området.
Vattnet och vattenkraften har haft stor betydelse främst i Lye och Stånga socknar och har varit den mest utnyttjade kraftkällan till bl a kvarnar, valkor m.m Vid Lillrone i Lye finns fortfarande en väl bevarad vattenkvarn med siktverk att beskåda.

Att det byggdes många vattenverk just där beror på den stora fallhöjden ,ca 20 mellan Etelhem och Lau .I När socken finns också fin kulturplats ´´
Länkar