Sammanslagning av Mörrumsåns vattenvårdsförbund och Mörrumsåns vattenråd
Publicerad 2014-09-03 13:04:20
Den 14 maj slogs Mörrumsåns vattenvårdsförbund och Mörrumsåns vattenråd samman till en organisation, Mörrumsåns vattenråd. Sammanslagningen innebär ett effektivt och kraftfullt vattenråd med tydlig koppling mellan kunskapen om problematiken i vattenmiljöarbetet och samverkans- och åtgärdsarbetet.
Länkar