Hjälp oss stoppa spridningen av sjögull!
Publicerad 2017-12-11 08:55:00
<h4 class="preamble">Vattenv&auml;xten sj&ouml;gull har en stor f&ouml;rm&aring;ga att anpassa sig till olika livsmilj&ouml;er, den sprider sig framf&ouml;r allt vegetativt men &auml;ven med fr&ouml;. F&ouml;r att inte sprida v&auml;xten vidare m&aring;ste vi alla hj&auml;lpas &aring;t.</h4>
<p><img src="http://www.vattenorganisationer.se/images/65/LOVA/Sjgull.jpg" alt="" /></p>
<p>Sj&ouml;gull &auml;r en flytbladsv&auml;xt som ursprungligen kommer fr&aring;n Centraleuropa och Asien och som har invaderat v&aring;ra vattendrag p&aring; senare tid. Den introducerades avsiktligt som prydnadsv&auml;xt under slutet av 1800-talet men idag &auml;r den spridd i s&ouml;dra Sverige och utg&ouml;r ett hot som snabbt koloniserar nya vattenomr&aring;den.<br />I Kronobergs l&auml;n har den framf&ouml;r allt etablerat sig i de s&ouml;dra delarna av sj&ouml;n &Aring;snen och i Br&auml;ndeborgsfjorden, H&ouml;nshyltefjorden och Gran&ouml;dammen. Den finns &auml;ven i n&aring;gra mindre sj&ouml;ar inom l&auml;net, bland annat i sj&ouml;n Fr&auml;jen h&ouml;gst upp i Lagans vattensystem.<br />V&auml;xtdelar som lossnar kan spridas med str&ouml;mmar till nya platser d&auml;r de sl&aring;r rot och ger upphov till nya kolonier. Sj&ouml;gull v&auml;xer p&aring; vattendjup fr&aring;n noll till drygt tre meter, vilket inneb&auml;r att stora delar av en sj&ouml; helt kan v&auml;xa igen. En allm&auml;n uppmaning &auml;r att undvika omr&aring;den med sj&ouml;gull vid vistelse p&aring; sj&ouml;n eller i dess strandzoner.</p>
<p><strong>T&auml;nk p&aring; att:</strong><br /><strong>&bull; K&ouml;r inte b&aring;t eller paddla kanot genom eller i n&auml;ra anslutning till kolonier med sj&ouml;gull.</strong><br /><strong>&bull; Fiska inte i eller n&auml;ra sj&ouml;gullsbest&aring;nd. Simma inte i best&aring;nden, det kan vara farligt eftersom v&auml;xtligheten &auml;r mycket t&auml;t.</strong><br /><strong>&bull; V&auml;xten f&aring;r inte spridas till andra sj&ouml;ar eller vattendrag. Flytta inte v&auml;xten och var f&ouml;rsiktig n&auml;r du flyttar b&aring;tar, kanoter, fiskeredskap med mera fr&aring;n ett vatten med sj&ouml;gull till andra vattenomr&aring;den. Reng&ouml;r noga s&aring; att inga v&auml;xtdelar fr&aring;n sj&ouml;gull flyttas med.</strong><br /><strong>&bull; Om du har sj&ouml;gull i din damm f&aring;r den inte flyttas till andra vattenomr&aring;den.</strong><br /><strong>H&ouml;r av dig till L&auml;nsstyrelsen Kronoberg om du vill ha r&aring;d och hj&auml;lp med att bek&auml;mpa v&auml;xten. Nya f&ouml;rekomster av sj&ouml;gull rapporteras till L&auml;nsstyrelsen.</strong></p>
Utskriftsvänligt format