Mörrumsåns vattenvårdsförbund och Mörrumsåns vattenråd är nu en en och samma organisation


Mörrumsåns vattenvårdsförbund har gått samman med Mörrumsåns vattenråd. Detta beslutades av föreningsstämman den 14 maj 2014. Recipientkontroll kommer i fortsättningen ske i vattenrådets regi. För mer information se vattenrådets hemsida.


Länkar