Riksmötet
Publicerad 2012-09-19 13:24:24

Här hittar du information om Riksmötet

Om Riksmötet
Riksmöten hålls vartannat år och riktar sig till olika typer av vattenorganisationer; vattenvårdsförbund, vattenförbund, vattenråd och andra vattensamarbeten.

Dessa ideella organisationer står idag för en avgörande mängd dataunderlag för beskrivningen av status på våra vatten, såväl kust som inlandsvatten, och därmed även för underlagen för åtgärdsarbetet. Genom att olika lokala aktörer samverkar inom ett avrinningsområde, kustavsnitt, sjö eller vattendrag samordnar man effektivt resurser för största nytta och effekt. Att samla de aktörer som påverkar ett vatten ger även en god lokal förankring för undersökningsprogram och i förlängningen även åtgärdsarbetet.


Klicka på länk nedan för att komma till webbsida med information om resp års Riksmötet.

Riksmötet 2012

Förslag till prel. program för riksmötet 2014
Länkar