Sveriges vatten mot god status år 2015
Publicerad 2008-06-13 18:02:30

Syftet med den svenska vattenförvaltningen är att nå god status (ungefär god kvalitet) på ett antal utpekade vatten. Vattenförvaltningen skall styras genom att en förvaltningsplan tas fram för varje vattendistrikt.

Ny förvaltningsplan vart sjätte år
Vattenförvaltningen bedrivs i sexåriga cykler. Under innevarande cykel tas underlag fram som ligger till grund för den förvaltningsplan som skall gälla under nästkommande cykel. Innevarande cykel sträcker sig från 2004-2009.

Tiden går men cykeln består

Vattenförvaltningen upprepar sig genom att alla cykler innehåller samma delmoment. Förvaltningscykeln bygger på en måldriven process som innebär att man beskriver utgångsläget (Kartlägga), utvärderar måluppfyllelse (Övervakning), bestämmer nya mål (Mål och normer), utformar åtgärder (Åtgärdsprogram) och sammanfattar i en ny plan för nästkommande cykel (Förvaltningsplan).
Länkar