Fakta om Rolfsåns avrinningsområde
Publicerad 2016-09-14 10:47:07

Rolfsåns avrinningsområde sträcker sig från Kungsbackafjorden upp via sjön Lygnern och samhällena Sätila, Rävlanda och Bollebygd till sjöarna Töllsjön och Viaredssjön. Avrinningsområdet innehåller höga naturvärden med både riksintressen och Natura 2000-område. Skog dominerar området, men det finns även stora områden jordbruksmarker, främst i Storåns och Rolfsåns dalgångar. Andelen sjö är stor, främst på grund av sjön Lygnern. Bland naturvärdena kan nämnas den unika Rolfsålaxen, Lygnerns insjööring, havsnejonöga, flodpärlmussla och en rik fauna av sländor och musslor.
Under slutet på 2000-talet byggdes fiskvägar förbi de flesta kraftverksdammarna i systemet genom projektet ”Biologisk återställning i Rolfsåns vattensystem” som bekostas av länsstyrelsen och Naturskyddsföreningen. En fiskväg kommer också att byggas förbi Ålgårda kraftverksdamm, vilket innebär att havsvandrande fisk åter kan ta sig upp i systemet.
De djupa sandlagren i Storåns och Nolåns dalgångar ger tillgång till ett mycket fint grundvatten som Bollebygd blivit känt för.

 

Länkar