Vattnet i skolan
Publicerad 2013-11-14 12:15:47

I projektet medverkar fyra kommuner och dessutom sex föreningar. Hittills har ca 80 pedagoger och 600 barn deltagit.

Vattenrådet hjälper skolor med:

• Att skapa nätverk och sprida information till skolorna.

• Att hitta lämpliga pedagogiska vattenmiljöer på gångavstånd vid skolor och inventera dessa.

• Att hitta pedagogiska vattenmiljöer i andra delar av avrinningsområdet som nås med buss.

• Besök på skolor för att följa med elever och pedagoger (eller grupper av pedagoger) till vattenmiljöerna för fortbildning.

• Bussrundturer som fortbildning för pedagoger i avrinningsområdet.

• Hemsida med pedagogiska idéer, metoder, material, ämnesövergripande teman, länkar mm. Information och karta över avrinningsområdet med pedagogiska vattenmiljöer.

• Lygnerns vattenråd har även köpt in håvar, luppar, böcker mm till skolor som saknar detta.

Vi tror att arbetssättet har stor potential och vill utveckla det vidare i samverkan med andra vattenråd, skolor och organisationer som arbetar med vatten, hållbar utveckling och skolor.

För mer information hör av er till:

Peter Nolbrant
tel. 0320-33484
mobil. 076-811 46 07
e-post. nolbrant@telia.com

Länkar