Miljöpris 2019
2019-08-01

Lygnerns vattenråd fick miljöpris från Kungsbacka kommun 2018. Vattenrådet beslutade att använda priset för att dela ut till personer eller organisationer som på ett bra sätt uppmärksammar vattnet i avrinningsområdet. Priset gick till Söråns förskola i Bollebygds kommun samt Smedingeskolan och Fjärås bräckaskolan i Kungsbacka kommun för deras engagerande och inspirerande arbete med vatten.
Årsmöte, budget och verksamhetsplan 2019
2019-06-01
Protokoll, verksamhetsplan och budget finns att ladda ner under
Dokument

Bland verksamheterna finns samordning av åtgärder för att hjälpa havsvandrande fisk som lax och flodpärlmusslor samt Vattnet i skolan.

Åtgärdsförslag

Varför håller flodpärlmusslan på att försvinna i Rolfsåns avrinningsområde?
Med vattnet och avrinningsområdet som pedagogisk utgångspunkt vill Lygnerns vattenråd samverkan med intresserade skolor. Under 2013-2016 har Lygnerns Vattenråd arbetat med det LONA-finanserade projektet "Vattnet i skolan" där alla skolor och förskolor i Rolfsåns avrinningsområde kan delta. Vattenrådet har under 2017 bestämt att fortsätta arbetet i den ordinarie verksamheten.

Varför är vatten bra i skolan?
• Vatten är suveränt för ämnesövergripande temaarbeten som skapar helhetssyn.

• Vattenmiljöer är mycket bra utepedagogiska miljöer som väcker nyfikenhet, känslor, fascination och där alla sinnen kan användas. Utepedagogik vid vatten passar utmärkt för alla åldrar, från förskola till gymnasium!

• Avrinningsområden är en utmärkt pedagogisk idé. Vattnet länkar samman landskapet genom vattendragen, det flödar genom ekosystemen, oss själva och vidare ut över Jorden. Vattendragen binder samman skolorna och ger inspiration till samarbete och kunskapsutbyte.

• Eleverna kan bidra med värdefull kunskap om miljöerna vid skolorna som Lygnerns vattenråd gärna tar emot.

• Vatten och avrinningsområden är dessutom en mycket bra utgångspunkt för arbete med hållbar utveckling.

Enkla mycket användbara bestämningsblad för vattenlevande småkryp finns att fritt skriva ut på vattenrådets hemsida: www.vattenorganisationer.se/lygnernsvr/downloads/71/smakryp.pdf

Vi har nu gjort en rapport som redovisar hur arbetet varit upplagt och utvärdering av det. Dessutom vill vi visa på möjligheterna och behovet av att utveckla arbetet vidare tillsammans. Sprid gärna rapporten till andra!

Länk till rapporten:
www.vattenorganisationer.se/lygnernsvr/downloads/71/Vattnet_i_skolan_slutver.pdf

Länkar till många intressanta hemsidor om vatten, skola och hållbar utveckling: www.vattenorganisationer.se/lygnernsvr/downloads/71/lankar2.pdf

Ett nätverk för Vatten och skola har bildats. Läs mer på bloggen
https://vattenochskola.wordpress.com eller på Face book-gruppen https://www.facebook.com/groups/vattenskolan/

Mer material från projektet och miljöbeskrivningar från många skolor finns att hämta under Dokument i menyn uppe till vänster.
Länkar