Påverka vattenmiljön i Råne-och Luleå älvdal
Är du intresserad av hur vattnet mår i sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten där du bor, arbetar, har din verksamhet eller fritid? Då bör du engagera dig i Luleälvs VRO.

Ute till vänster hittar du mer information om just ditt geografiska område. Du kan läsa mötesprotokoll, ladda ner översikten över de väsentliga frågorna, vilka du kan kontakta om du vill veta mer eller engagera dig i arbetet.

Luleälven vid Svartlå. Foto: Sara Elfvendahl
Vad händer framöver?
Välkommen till en kväll med föreläsning och diskussion om:

Skogsbrukets påverkan på vattendrag och sjöar.
- Hur du som skogsägare kan ta hänsyn till vattnet i ditt skogsbruk.

Tid: Måndagen den 3 oktober kl. 18.30
Plats: Helmers restaurang (vid LIKO), Alvik
Föreläsare är Lennart Henrikson, biolog, som arbetat med vattenvård i skogen på många sätt. Han är en utmärkt pedagog och medförfattare till den nyligen utkomna boken ”Skogens vatten”.
Ingen kostnad för deltagande. Vi bjuder dessutom på kaffe och smörgås.

Anmäl er gärna till info@pitealv.se eller
Kontaktpersoner: Katarina Wennman, Bodens kommun, 0921-62 414, Jan Isaksson, Piteälvens vattenråd 0929-55250 eller Anna-Karin Lundberg, Piteå kommun, 0911-69 61 09

Ett samarbete mellan Råne-/Luleälvens vattenråd, Fyrkantens vattenråd och Piteälvens vattenråd.


Välkommen!

Katarina Wennman
katarina.wennman@boden.se
Telefon: 0921-62 414
Adress:
Samhällsbyggnadskontoret
961 86 Boden

Vattenvandring med teoripass i Råneälvens avrinningsområde
Se bilder från träffen, Se filmklipp

Läs vad som hänt hittills
Här kan ni läsa om vad som sagts på alla vattenrådsmöten, samt ta del av de mötesdokument som varit till underlag för respektive möte.
Länkar