Ljungbyåns Vattenråd är ett samverkans- och diskussionsforum där det gemensamma målet är ett bättre vatten.

Vi ingår i ett större samarbete, Ostkustens Vattensamling, som har en egen hemsida.
Länkar