Dokument

Kategori: Huvudkategori/6.1. Upphandling Recipientkontroll 2016 - 2019

Medins Vattenbiologi har upphandlats för samordnad recipientkontroll för perioden 2016 - 2019. Förfrågningsunderlaget omfattar tre dokument: * Administrativa Föreskrifter, recipientkontroll * Program för samordnad recipientkontroll * provtagningspunkter för den samordnade recipientkontrollen


Beskrivning:
Antal nedladdningar: 372

Beskrivning:
Antal nedladdningar: 225

Beskrivning:
Antal nedladdningar: 245

Beskrivning:
Antal nedladdningar: 228
Länkar