Kontaktperson och Styrgrupp hittar du här
Publicerad 2014-04-26 00:00:00

Sammankallande och  kontaktperson för Södra bottenvikens kustvattenråd är Bengt Hallberg, Svenska Båtunionen, Miljökommittén. Tel: 090-135834, Mob: 070-5828049.

Styrgrupp:

Namn                Organisation              Telefon            Mobil
Bengt Hallberg, Svenska Båtunionen (Sammankallande och kontaktperson VRO 13)  070-5828049
Marlene Olsson Cipi, Umeå kommun (Juridisk person VRO 13) 090-161686, 070-330 59 25
Ulrika Lindström, Robertsfors kommun, 0934-14015
Peter Lundström, Skellefteå kommun, (ers) 070-397 00 97
Johanna Engström, Skellefteå kommun 0910 - 73 50 00
Maria Wik-Persson, Boliden Mineral AB, 0910-773800
Pasi Peltola, Boliden Mineral AB (ers)
Christer Fält, SCA, 0660-164109
Bertil Brånin, SNF, Umeå, 070-5764686
Anneli Sedin, Länsstyrelsen Västerbotten, 010-22 54 360 070-3003993

Länkar