Södra Bottenvikens kustvattenråd inbjuder till Kvarkenmiljöexkursion, 30 oktober 2018 i Holmsund/Ume
Publicerad 2018-09-27 08:34:21

Välkommen till Södra Bottenvikens kustvattenråd, Kvarkenmiljöexkursion, 30 oktober 2018 i Holmsund/Umeå!

Hej alla i kustvattenrådets nätverk m fl!

Som ny kontaktperson/sammankallande i vattenrådet hälsar jag er hjärtligt välkomna till Kvarkenmiljö-exkursion den 30 oktober 2018 i Holmsund/Umeå!
Tid: kl 13.00 -19.00. Platser: Patholmsviken/PVBK fritidsbåtshamn och Kustbevakningens station i Holmsund/Hillskär.

Vg anmäl deltagande till mig på mail bengt.i.hallberg@gmail.com, senast må 8 okt, så vi kan arrangera lokalerna som är begränsade. Vi bjuder på em fika och senare en matig em baguette.

Preliminärt program:
Återkommer med def progr och plats för resp programpunkt när vi ser antal anmälda.

Inriktning: Miljö och hållbar utveckling inom Umeälven/Norra Kvarken/Västerbottenskusten tillsammans med Länsstyrelsen i Västerbotten,
Umeå universitet/Umeå Marina Forskningscentrum, Norrbyn, Kustbevakningen, Solrutten Vasa. Umeå Kommun, Naturskyddsföreningen, Svenska Båtunionen.

Vad gör Kustvattenrådet? Bengt H.
SeaGIS 2.0, Om hållbar blå tillväxt i Kvarkenområdet, resultat och vidare utveckling. Johnny Berglund Lsty.
Umeå universitet/Umeå Marina Forskningscentrum, Norrbyn, verksamhet, forskning, miljöövervakning. Hur mår Norra Kvarken? Jan Albertsson, UMF.
Kustbevakningen, miljöskyddsarbete mm, Peter Johansson, Kustbevakningen Holmsund. Besök bl a på miljöskyddsfartyget KBV181.
Fler marina naturreservat i Kvarkenområdet? Naturskyddsföreningen, verksamhet, inriktning havsmiljö, Bertil Brånin, SNF.
Miljöanpassade besöksmål per båt på Västerbottenskusten, och Österbotten, Solrutten.
Hållbart båtliv. Svenska Båtunionen, nytt miljöprogram, båtmiljöcoacher, båtmiljö.se. Hans-Jörgen Alsing, Bengt H.
Fritidsbåthamnar, miljö- och säkerhetskrav. Toatömningsmöjligheter. Egenkontroll, tillsyn, besök Patholmsvikens Båtklubb båthamn.
Landhöjning/Muddring och andra fenomen i Kvarkenområdet. Johanna Engström, Skellefteå kommun. Rolf Zale, Umeå Universitet.

Ev egna frågor ni vill ha belysta?

Välkomna!

Hälsar
Bengt Hallberg
Kontaktperson/sammankallande
Södra Bottenvikens vattenråd, VRO13
Svenska Båtunionen, Miljökommittén
+46705828049

Länkar