Södra Bottenvikens Vattenråd, VRO 13, visade upp sig på Gimonäs Båtklubbs Gimodag i Umeå
Publicerad 2018-07-11 16:06:09

Södra Bottenvikens Vattenråd, VRO 13, visade upp sig på Gimonäs Båtklubbs Gimodag i Umeå i lördagen den 16 juni 2018.

Strålande sol och ca 10 m/sek sydlig vind. Så det gällde att tjudra rollupper och broschyrer. Det var inte så stor publik men Sjöräddning, båtleverantörer, Ume Älvdal och räddningstjänst med brandbil och ambulans lockade också.

Bengt Hallberg (Svenska Båtunionens Miljökommitté, och ny kontaktperson för VRO13 samt medl i Vattendelegationens ref grp, BVVD) och Bertil Brånin (Naturskyddsföreningen) från kustvattenrådets, VRO13, styrgrupp informerade om verksamheten, bl a samarbetet med båtlivet där vi särskilt för dagen förde fram och diskuterade båtbottenfärger och deras otillåtlighet.

Annica Gammeltofts material från Lst Norrbotten väckte då uppmärksamhet. Liksom Båtunionens Båtmiljö.se. Vi konstaterade att kunskapen om båtbottenfärger har förbättringspotential.
Två av besökarna blev medlemmar i Vattenrådet/nätverket. Därmed har vi rekryterat tre nya senaste månad.

VRO 13 har bl a förutom exkursioner som mål att besöka ca 6 båtklubbar under året.

Länkar