Kustvattenråd Söder
Publicerad 2008-06-17 14:36:58Klicka på bilden för större karta.

Kusten är öppen och exponerad mot havet och har lite skärgård. Den omformas kontinuerligt genom landhöjningen och då skapas ny mark och grunda områden som är biologiskt värdefulla livsmiljöer.

Huvuddelen av de större vattendragen som mynnar här är både lax- och havsöringsförande och området har flest vattendrag i Sverige med naturlig reproduktion av lax. Kvarken har en unik sammansättning av arter och många marina arter har sin nordliga utbredningsgräns här. I området finns 16 naturreservat längs kusten och många av dem har även utsetts till Natura2000-områden.
Länkar