Påverka vattenmiljön i Södra Bottenviken och Kvarken
Är du intresserad av hur vattnet mår i sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten där du bor, arbetar, har din verksamhet eller fritid? Då bör du engagera dig i Kustområde Söder.

Ute till vänster hittar du mer information om just ditt geografiska område. Du kan läsa mötesprotokoll, ladda ner översikten över de väsentliga frågorna, vilka du kan kontakta om du vill veta mer eller engagera dig i arbetet.

Örefjärden. Foto: Anneli Sedin

Referat från Kvarkenmiljö-exkursion på temat ”Miljö och hållbar utveckling i Norra Kvarken”
2019-01-17
Referat från Kvarkenmiljö-exkursion.

Södra Bottenvikens kustvattenråd arrangerade 30 okt 19 en Kvarkenmiljö-exkursion i Umeå/Holmsund på temat ”Miljö och hållbar utveckling i Norra Kvarken”. Vattenrådet styrs av EU:s vattendirektiv och verkar inom Vattenmyndighetens vattendistriktet Bottenviken. Se i övrigt referat under Nyheter och Dokument.
Vattendagarna och vattenorganisationernas riksmöte 25-27 oktober
2016-08-22
Den 25-27 oktober 2016 hålls Vattenorganisationernas riksmöte i Umeå. Mötet arrangeras tillsammans med Svenska Föreningens för Limnologis vattendagar till ett gemensamt möte om vattenfrågor i Sverige.

Årets tema är Skogsbruk och vattenkraft i harmoni med miljökvalitetsnormer och miljömål. Har vi styrmedlen, samverkansformerna och kunskapen?

Boka dagarna redan nu!

Se inbjudan här: http://www.vattenorganisationer.se/downloads/1/Vattendagarna__Vattenorganisationernas_riksmote_2016.pdf

Anmälan kan ske via länken:
http://login3.axaco.se/C12571F400166B19/registrationForm?openagent&unid=A7E89634A00C882CC1257FA1003B3F30

Varmt välkomna och hoppas vi ses i Umeå!

Viktigt! Ideella vattenrådsmedlemmar bör därtill särskilt notera att konferensen erbjuds till kraftigt reducerat pris för ideella representanter kopplade till vattenråd. Besked om det reducerade priset planeras att ges tidigt i september, vilket göra att anmälan för ideella behöver vara ifylld och skickad i augusti. Notera också att de prisreducerade biljetterna finns i begränsat antal och att det kan komma att ske ett urval om många önskar prisreducering. (Samtliga som önskat prisreducering kommer dock att meddelas i början av september).

OBS! I anmälningsformuläret räknas inte det reducerade priset ut även om man kryssar för att man önskar prisreducering. Det ska man bortse från. Rätt ifylld behandlas anmälan ändå separat med chans att få det reducerade priset, som är 400+moms för alla tre dagar för medlemmar i SFL, och 900+ moms för icke-medlem i SFL.


PS. Sprid gärna denna inbjudan vidare till kollegor och olika vattenintressenter.

Kontaktperson Södra Bottenvikens vattenråd (VRO 13)
Anneli Stigsdotter
Naturvårdare
090-16 16 56, 070-554 05 44
anneli.stigsdotter@umea.se
Årsmöte och Informationskväll
2016-03-07
Är du intresserad av hur vattnet mår längs vår kust där du bor,
arbetar, har din verksamhet eller fritid? Södra Bottensvikens kustvattenråd
bjuder in allmänheten till årsmöte och informationskväll
på temat båtliv.

• Båtlivet i Kåge – Hans Öhlund, Kåge Båtklubb

• Ny lag 2015 ”förbud mot toatömning till sjöss”
– Bengt Hallberg, Västerbottens båtförbund

• Ren båtbotten utan giftfärg
– Bengt Hallberg, Västerbottens båtförbund

• Fiberbankar och plastnanopartiklar i våra hav
– Mats Tysklind, Umeå universitet

• Strandskydd och anmälningspliktig vattenverksamhet
– Johanna Engström, Skellefteå kommun

• Om Bottenvikens skärgårds kommunsamverkan
– Tina Nilsson, Bottenvikens skärgård

Onsdag 9 mars, klockan 18.00-20.30 (årsmöte klockan 15-17)
Adress: Kåge Båtklubb, Gamla kajvägen 6

Anmäl dig senast 7 mars
Arrangemanget är kostnadsfritt. Vi bjuder på fika.

Anmälan senast
måndag 7 mars till anneli.stigsdotter@umea.se,
telefon: 090-16 16 56
Länkar