Referat från Kustmiljöexkursion 2019 09 17
2019-10-03
Södra Bottenvikens kustvattenråd och Mellanbygdens vattenråd
Kustmiljöexkursion 2019 09 17

Referat:
Kustmiljöexkursion 20190917
Inbjudan till årsmöte för Södra Bottenvikens kustvattenråd 14 maj 2019
2019-05-06
Till alla i nätverket för Södra Bottenvikens kustvattenråd.

Välkommen till årsmöte för
Södra Bottenvikens kustvattenråd
tisdag den 14 maj i Tavelsjö bygdegård,
Näset 103, Tavelsjö.

På kvällen hålls en träff med workshop om Avan-Tavelsjön och Tavelåns framtida vattenkvalitet där allmänheten inbjuds.
Kom och bidra med lokal kunskap kring vattendragen!
Mötet samordnas med Mellanbygdens vattenråds årsmöte och Umeå kommuns projekt om Tavelån, enligt:

Vi börjar kl 15.00. (Avslut antingen ca 17:30 eller 20.30 beroende på ditt val av medverkan).

15.00 - ca 16.30 vattenråden i olika rum: sedvanlig årlig formalia*: verksamhetsberättelse, förslag gällande styrgrupp och verksamhet m.m.
ca 16.30 - ca 17.30 vattenråden i samma rum (ink.l enklare förtäring)
här kan du berätta vad som är på gång kopplat till vatten, eller ta upp frågor (laget runt, frågerunda, "munrunda")
info från Länsstyrelsen om vad som är på gång kopplat till vattenförvaltning.

18.00 - 20.30 Visionsträff om Tavelån (separat inbjudan kommer).
Träffen innefattar info kopplat till Umeå kommuns projekt för att bilda ett samverkansnätverk i avrinningsområdet, samt en workshop för att ta fasta på lokala visioner gällande vattenresurserna i Tavelåns avrinningsområde.
Allmänheten inbjuds.
————
Anmäl dig senast torsdag 9 maj till Södra Bottenvikens kustvattenråds kontaktperson
Bengt Hallberg, telefon 070-5828049 eller mail: bengt.i.hallberg@gmail.com

*Vattenrådet är inte en förening, men ordnar likväl ett årligt återkommande möte till vilket nätverket inbjuds för att vara med och bestämma om styrgruppens sammansättning och verksamhetens inriktning år från år. I juridiska termer drivs vattenrådet som ett projekt i Umeå kommuns regi sedan år 2008.
**Om du inte längre vill ha e-post från Södra Bottenvikens kustvattenråd, hör av dig till kontaktpersonen!
Vägbeskrivning:

Från Umeå
Busslinje 16, 114 och 115.
Parkeringsmöjligheter finns.
Tavelsjö Bygdegård
Från Södra Bottenvikens kustvattenråd, Kvarken exkursion
Påverka vattenmiljön i Södra Bottenviken och Kvarken
Är du intresserad av hur vattnet mår i sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten där du bor, arbetar, har din verksamhet eller fritid? Då bör du engagera dig i Kustområde Söder.

Ute till vänster hittar du mer information om just ditt geografiska område. Du kan läsa mötesprotokoll, ladda ner översikten över de väsentliga frågorna, vilka du kan kontakta om du vill veta mer eller engagera dig i arbetet.

Örefjärden. Foto: Anneli Sedin

Referat från Kvarkenmiljö-exkursion på temat ”Miljö och hållbar utveckling i Norra Kvarken”
2019-01-17
Referat från Kvarkenmiljö-exkursion.

Södra Bottenvikens kustvattenråd arrangerade 30 okt 19 en Kvarkenmiljö-exkursion i Umeå/Holmsund på temat ”Miljö och hållbar utveckling i Norra Kvarken”. Vattenrådet styrs av EU:s vattendirektiv och verkar inom Vattenmyndighetens vattendistriktet Bottenviken. Se i övrigt referat under Nyheter och Dokument.
Länkar