Påverka vattenmiljön i Kustområde Norr
Är du intresserad av hur vattnet mår i sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten där du bor, arbetar, har din verksamhet eller fritid? Då bör du engagera dig i Kustområde Norr.

Ute till vänster hittar du mer information om just ditt geografiska område. Du kan läsa mötesprotokoll, ladda ner översikten över de väsentliga frågorna, vilka du kan kontakta om du vill veta mer eller engagera dig i arbetet.
Pattapeken, Piteå och Luleå skärgård. Foto: Mats Bergkvist
Anteckningar från årsmöte med Norra Bottenvikens Kustvattenråd
Vattenrådets årsmöte den 22 januari 2016

Nu finns anteckningarna från årsmötet inlagda under Dokument PROTOKOLL

Välkomna att hör av er med frågor och funderingar!

Kontaktperson
Roland Johansson
Pireva (Piteå renhållning och vatten)
Epost: roland.johansson@pireva.se
Remissvar från vattenrådet
2013-06-16
Remissvar på samrådsunderlag Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor i Bottenvikens vattendistrikt är inskickat till vattenmyndigheten. Remisstiden pågår till den 1 juni 2013. Klicka HÄR för att komma till samrådsdokumenten.

Remissvaret från vattenrådet kan läsas i styrgruppens mötesprotokoll från den 6 maj 2013 som finns att hämta under Läs dokument nedan.
Läs vad som hänt hittills
Här kan ni läsa om vad som sagts på alla vattenrådsmöten, samt ta del av de mötesdokument som varit till underlag för respektive möte.
Länkar