Verkställande utskott
Publicerad 2018-01-18 13:36:00

 

Kontakt Kungsbackaåns vattenvård & Vattenråd
Epost: kbavvf@gmail.com

 

Henrik Gradén 
Ordförande

Henrik.graden@kungsbacka.se

Bibbi Skruf 
Sekreterare

Bibbi.skruf@kungsbacka.se

Hanna Ångman
Kungsbacka kommun

Hanna.angman@kungsbacka.se

Anders Lund
Kungsbacka kommun

Anders.lund@kungsbacka.se

Stefan Gustafsson 
Mölndals kommun 

Stefan.gustasson@molndal.se

Ingemar Johansson
Mölndals kommun

Ingemar.johansson@molndal.se

Steffi Gottschalk 
Länsstyrelsen Västra Götaland

Steffi.gottschalk@lansstyrelsen.se

Sven Johansson
Härryda kommun

Länkar