Evenemangskalender 
November 2017
Mån
Tis
Ons
Tor
Fre
Lör
Sön
30
31
1
2
3
 Evenemang 
Onsdag 29 November 2017

Konferens Vattendragsseminarium för Nissans och Ätrans VR 10:00 Till 15:00 vcs
Ätran och Nissan som livsmiljö för människor och biologisk mångfald.
Halmstad 2017-11-29 kl 10:00 - 15:00
Boka dagen, fastställt program kommer inom kort!

Preliminärt program: (med reservation för ändringar och slutliga föredragstitlar)

10:00 Inledningstal regions- och länsövergripande.
- Föredrag om vattenförvaltning övergripande, vattendirektivet, KMV, hydrologi mm (Johan Kling DHI Sverige AB)
- Föredrag om vattenförvaltning i ett utvecklingsperspektiv, planering, näringsliv, verksamhetsutövare, fiskerättsägare och markägare.
Lunch
- Föredrag om vattenförvaltning för vandringsfisken (ål) och åtgärdsperspektiv (PhD Olle Calles, eller medarbetare Karlstads Universitet)
- Föredrag om fiskräkning (lax) i Nissan och Ätran kopplat till laxförvaltning med goda exempel. (Mats Hebrant Fiskevårdsteknik AB)
- Sammanfattning från ett vattenrådsperspektiv, ekosystemansats och nyttjandeperspektiv. (rekreation-planering-utveckling)
- Workshop för fortsatt informationsutbyte mellan vattenråden av väsentliga frågor och projekt. Hur går vi vidare?
15:00 Avslutning Summering

Varmt välkomna!

Nissans Vattenråd & Ätrans Vattenråd
Ordf Lars Püss Ordf Wanja Wallemyr

Länkar