Styrelsen Kolbäcksåns Vattenförbund
Publicerad 2016-03-09 00:00:00

Styrelsen för Kolbäcksåns Vattenförbund har följande sammansättning.

Ordinarie ledamöter
Anders Tollin, Surahammars kommun, Ordförande
Tage Hägerman, Smedjebackens Energi & Miljö, Vice ordförande
Lennart Ahlström, Hallstahammars kommun
Peter Melin, Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, NVK 
Ulf Andersson, Mälarenergi AB
Mats Eriksson, Fagersta Stainless AB
Håkan Hultgren, ABB AB
Outi Hellström, Uponor AB
Ulf Eriksson, MarkavvattningsföretagenSuppleanter
Sören Grandelius, Ludvika kommun
Lena Ludvigsson-Olafsen, Smedjebackens kommun 
Tommi Sapila, Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, NVK 
Torbjörn Andersson, Mälarenergi AB
Mattias Holmström, Västerbergsslagens Kraft AB
Tommy Örtlund, Ovako Bar AB 
Conny Fredriksson, Fagersta Stainless AB 
Pelle Murelius, Sandvik Heating Technology AB 
Magnus Åstrand, Markavvattningsföretagen  
 

Länkar