Åtgärdsplan Värmullen
Publicerad 2019-02-15 10:54:58

Under 2017-2019 arbetar Hagfors kommun tillsammans med Uddeholms AB, Fortum och vattenrådet för att ta fram underlag för en åtgärdsplan för Hagfors stads sjö Värmullen. Arbetet har hittills inneburit undersökningar av sjöns syre- och näringhalter. Vi har undersökt att avloppsledningar fungerar och försökt identifiera föroreningskällor. Både kommunen och Uddeholm jobbar intensivt med att försöka minska påverkan på sjön och håller koll med väldigt många prover.

Tyvärr var djupare delar av  sjön syrefri under sommarstagnationen både 2017 och 2018 - då ett varmt lock av vatten stänger inne bottenvattnet. Då blir det höga halter av ammoniumkväve i bottenvattnet.

 

Under våren 2018 bildades Värmullens Vänner där många goda idér föddes om hur sjöns kan göras mer tillgänglig. En önskan var att vi borde kolla hur fisken mår, om den går att äta. Det ska vi göra nu i sommar.  

Länkar