Rapport: Hur går det för Acksjön ett år efter utrivning?
Publicerad 2019-02-15 10:43:22

Vattenrådet har till uppgift att dokumentera de utredningar och undersökningar som fortlöpande sker vid Acksjön och älven efter att åtgärdsplanen har blivit genomförd. Rapport för 2018 är klar, och finns att hämta under fliken dokument/Acksjön.

Länkar