Work-shop om Ullensjöarna i Hagfors
Publicerad 2015-02-18 12:40:00

Den 17 november träffades vi i Hagfors stadshus och gjorde en grundlig genomgång över Ullensjöarnas status, och diskuterade vattenmyndighetsn förslag på åtgärdsprogram. Inbjudan hade gått ut till markägare, kommunen, Fortum, skogen och Uddeholms AB.

Vi hade många synpunkter på för och nackdelar med Vattenmyndighetens åtgärdsförslag.

Idag utnyttjar inte kraftägaren sin rätt att reglera sjön 3 m genom en övernskommelse med fiskevårdsföreningen. Sjön regleras normala år inte mer än 60 cm, och är därför mycket lite påverkad av reglering, till skillnad mot många andra sjöar.

Om vattenmyndighetsn åtgärdsförslag på fiskväg skulle "tvingas fram" , så skulle sannolikt inte detta vara möjligt utan att kraftägaren tar hela dämningsrätten i anspråk, vilket vore sämre för sjön än vad läget är idag.

Detta ska lämnas in som ett remissvar till Vattenmyndigheten. Se vidare under Dokumnet/Ullensjöarna!

 

Länkar