Samråd om Lokal åtgärdsplan för Musån
2019-11-13
Vi presenterar planen och berättar om vårt arbete: Elfiske, dammstudien, trumminventeringar, biotopförstärkningar och mycket mer!

Du hittar materialet under fliken Dokument/Musån

Välkomna till Bågskytten, Ekshärad den 26 nov kl 18.oo

Stämman 2019
2019-05-13
Vi träffas vid Slottet, Forshaga den 14 maj!
Prenentation av vår versamhet
Se vidare under fliken "Möten"

Välkomna!
Länkar