Varmt och välkomnande på årsmötet på Ransbergs herrgård
2018-06-20
Vi var 42 personer som deltog på våra gemensamma årsmöten i Ransberg, Klarälvens vattenråd och Klarälvens recipientkontrollgrupp. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar (protokoll läggs ut så fort det är justerat) redovisades resultatet av recipientkontrollen 2017 av SynLAB. Sedan berättade Johannes Ainegren om Värmullenprojektet och mysteriet med de höga ammoniumhalterna i bottenvattnet. Efter det var det dags att kolla lite på den vackra Ranån och på de biotoprestaureringar som gjorts. Vi fick även höra om stiftelsens arbete med lagligförklaring av dammen (stort kulturvärde) och planer på ett ev. minikraftverk.
Första styrgruppsmötet om genomförandet åtgärdsplan Blysjön/Tångån
2018-06-20
Den 18 juni träffades Klarälvens vattenråd, Kalkningsförbundet i Värmland och Forshaga kommun (vi är styrgrupp) för att gå igenom projektet och dela ut arbetsuppgifter under sommaren. Den 14 aug blir det allvar av - då ska vi kontrollera hur Karsjön och Blysjön mår i djupaste delarna. Förhoppningsvis ska vi även ta e_DNA i Karsjön för att kolla om här finns någon fisk alls. Det blir väldigt spännande!
Länkar