Kisadalens lokala vattenråd
Kisadalens lokala vattenråd bildades 2007 med ett seminarie under våren och ett uppstartsmöte i november med den så kallade intressegruppen som består av personer med olika intresseinriktningar. Här finns representanter för kommunens olika förvaltningar, företag och föreningar samt personer med särskilt intresse för vattenfrågor. Ett vattenråd omfattar ett avrinningsområde och avgränsas inte av kommune- eller länsgränser. Till största delen ligger Kisadalens avrinningsområde i Kinda kommun men mindre partier finns i Linköpings och Ydre kommun.

Intressegruppen träffas varannan månad och däremellan sker arbete dels i de olika arbetsgrupperna som är tillsatta och dels i ett arbetsutskott som bereder alla frågor inför möten i vattenrådet.
Länkar