Exkursion i Kälvån 20 sep
2016-09-02
Vattenrådet inbjuder till visning av genomförda återställningsåtgärder i Kälvån i Kalix kommun.
Se annons Exkursion Kälvån
Glöm inte bort att anmäla er!
Påverka vattenmiljön i Kalixälven
Är du intresserad av hur vattnet mår i sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten där du bor, arbetar, har din verksamhet eller fritid? Då bör du engagera dig i Kalixälvens VRO. Läs mer Nätverksrekrytering

Ute till vänster hittar du mer information om just ditt geografiska område. Du kan läsa mötesprotokoll, ladda ner översikten över de väsentliga frågorna, vilka du kan kontakta om du vill veta mer eller engagera dig i arbetet.
¨~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Världsvattendagen
2016-03-22
Idag vill vi uppmärksamma att det är världsvattendagen.
Årets tema är "Vatten och arbete" och vill lyfta sambandet mellan vatten och olika arbeten.
Mer finns att läsa på Världsvattendagen
Nätverksmöte i Överkalix
2015-10-28
Välkommen till nätverksmöte i Överkalix Folkets Hus den 24 nov kl 18.00.
Kvällen bjuder bl.a. på information om vattenrådets verksamhet, om restaureringarna av Kälvån och Lillån samt om fiskvandringsvägen i Lina älv.
Se hela annonsen Nätverksmöte 2015
Var med och tyck till !
2015-01-27
Den 1 november 2014 till den 30 april 2015 genomförs samråd kring Förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer samt åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, för distriktets vatten.
I samrådsdokumenten kan du läsa om hur det står till med vattnet där du bor, vilka åtgärder som behöver genomföras och vad som redan har genomförts. Länkar till dokumenten finns här:
Förvaltningsplan
Åtgärdsprogram

Miljökvalitetsnormer
Hur man lämnar synpunkter Se här
Länkar