Årsmöte 2019
Publicerad 2019-05-08 16:35:57

 

Årsmöte i Hjälmarens Vattenvårdsförbund

Tid: 28 maj 2019 klockan 9.30-13.00
Plats: Hjälmargården i Läppe
Kallade: Medlemmar i Hjälmarens vattenvårdsförbund
________________________________________

Årsmötet inleds med drop-in fika från 09.30 till 10.00. Efter det inledande årsmötet, presenterar Medins 2018 års recipientprovtagning. Sedan avslutar vi med lunch.
Efter lunch samlas den nya styrelsen och har ett konstituerande styrelsemöte.
Eftersom vi kommer att förbeställa mat och fika vill jag att ni anmäler ert deltagande och eventuella matallergier till mig mia.andersson@hjvvf.se eller 070-237 50 20.
Jag vill ha er anmälan senast vid lunch den 25 maj.
Tänk på att det är viktigt att skicka en representant till årsmötet som inte är med i styrelsen, med tanke på rösträtten.

Välkomna!

Hjälmarens vattenvårdsförbund


Mia Andersson
Vattensamordnare

 

Länkar