Årsmöte 2019
Publicerad 2019-05-08 16:35:57
<p>&nbsp;</p>
<h4 class="preamble"><strong>&Aring;rsm&ouml;te i Hj&auml;lmarens Vattenv&aring;rdsf&ouml;rbund</strong></h4>
<p>Tid: 28 maj 2019 klockan 9.30-13.00<br />Plats: Hj&auml;lmarg&aring;rden i L&auml;ppe<br />Kallade: Medlemmar i Hj&auml;lmarens vattenv&aring;rdsf&ouml;rbund<br />________________________________________</p>
<p>&Aring;rsm&ouml;tet inleds med drop-in fika fr&aring;n 09.30 till 10.00. Efter det inledande &aring;rsm&ouml;tet, presenterar Medins 2018 &aring;rs recipientprovtagning. Sedan avslutar vi med lunch.<br />Efter lunch samlas den nya styrelsen och har ett konstituerande styrelsem&ouml;te.<br />Eftersom vi kommer att f&ouml;rbest&auml;lla mat och fika vill jag att ni anm&auml;ler ert deltagande och eventuella matallergier till mig mia.andersson@hjvvf.se eller 070-237 50 20. <br />Jag vill ha er anm&auml;lan senast vid lunch den 25 maj. <br />T&auml;nk p&aring; att det &auml;r viktigt att skicka en representant till &aring;rsm&ouml;tet som inte &auml;r med i styrelsen, med tanke p&aring; r&ouml;str&auml;tten.<br /><br /></p>
<p>V&auml;lkomna!</p>
<p>Hj&auml;lmarens vattenv&aring;rdsf&ouml;rbund</p>
<p><br />Mia Andersson<br />Vattensamordnare</p>
<p>&nbsp;</p>
Utskriftsvänligt format