Hjälmarens Vattenvårdsförbund
2015-06-17

Hjälmarens Vattenvårdsförbund (HJVVF) är en medlemsorganisation vars ansvarsområde motsvarar Eskilstunaåns avrinningsområde, från Laxsjöarna i väster till Eskilstunaåns utlopp i Mälaren.

Idag har förbundet 26 medlemmar bestående av bland annat kommuner, landsting, privata företag och intresseorganisationer. Medlemskapet är frivilligt men har ekonomiska och organisatoriska fördelar. Kontakta oss om du vill bli medlem.

Årligen genomförs en kontroll av den påverkan på vatten varje enskild medlem har genom sin verksamhet, s.k. recipientkontroll.

Hjälmarens vattenvårdsförbund är sedan 2011 också ett vattenråd och förbundet har en heltidsanställd vattensamordnare.

Förbundsmedlemmar

Hjälmarens Vattenförbund som sköter regleringen av Hjälmaren har en egen hemsida - https://hvf.insitu.se/
Hjälmardagen 2018
2018-10-31

Ett seminarium med fokus på vattenplaner !

Vilken nytta finns det av att ha en vattenplan i kommunen? Varför ska man ha en vattenplan? Hur ser planeringsprocessen ut att ta fram en vattenplan? Dessa frågor och många fler kommer vi kunna få svar på under dagen.

Jenny Enberg, Länsstyrelsen i Stockholm kommer och berättar om den handbok som tagits fram som beskriver hur kommunerna kan arbeta med vattenfrågorna, framhåller nyttan med vattenplanering och ger förslag på hur en planeringsprocess kan se ut.

Eskilstuna kommun och Örebro kommun, kommer och berätta hur de arbetat med sina vattenplaner

Datum:27 november 2018

Tid:9:30-15:30

Plats: Rosängen, Sommarrovägen 24, ÖrebroAnmälan görs till: Mia Andersson

mia.andersson@hjvvf.se eller 070-237 50 20

Anmälan senast 21 november. Ange om du behöver specialkost. Seminariumet är kostnadsfritt men anmälan är bindande.

Välkomna!
ÅRSMÖTE 2018
2018-03-08
Årsmötet hölls i Gamla Örebro i Wadköping den 31 maj. Som avslutning på årsmötet fick vi en genomgång av 2017 år resultat från recipientkontrollen av Carin Nilsson från Medins. Efter lunch tog vi oss till Skebäcksverket där vi fick en intressant guidning av reningsverkets kunniga personal. Under Dokumentfliken hittar du bilagorna till årsmötet och recipientkontrollrapporten. Vill ni ha ett tryckt exemplar av rapporten så kontakta vattensamordnaren.

Trevlig sommar

Årsmötesprotokoll 2018
Konstituerande styrelsemöte den 31 maj
2018-06-15
Protokollet hittar du här.

Konstituerande styrelsemöte den 31 maj
Fågelskär i Hjälmaren 2017
2018-05-29
2017 års inventering av fågelskär i Hjälmaren hittar du här.


Hjälmarens fågelskär 2017
NY VATTENSAMORDNARE ANSTÄLLD
2018-03-16
Det är nu klart att det blir Mia Andersson som kommer att ersätta Lotta Carlström som vattensamordnare och hon börjar efter sommaren. Mia kommer närmast från Örebro kommun och tack vare de erfarenheter hon har från sina tidigare jobb som vattenvårdshandläggare och biolog på Länsstyrelsen och miljöinspektör på Sydnärkes miljöförvaltning samt Vingåkers kommun har hon en god kännedom om vårt avrinningsområde.

Vi hälsar henne välkommen som ny vattensamordnare.

Lotta kommer att arbeta vidare med vatten- och miljöfrågor men nu som konsult på WSP i Örebro.
Länkar