Inbjudan vattendragsvandring Dyån/Fitunaån
2015-04-21
Nynäshamns Kommun bjuder in Länsstyrelsen, Sportfiskarna, Himmerfjärdens och Kaggfjärdens vattenråd, Werec, Naturskyddsföreningen, kommunanställda, samt större markägare utmed ån till en vattendragsvandring för Dyån/Fitunaån

För mer information klicka här
Bli medlem i vattenrådet
2013-11-06
Vi hoppas att du vill bli medlem i Vattenrådet! Då får du inflytande genom rösträtt.
Medlemsavgiften 2014 är 100 kr för privatpersoner och 300 kr för juridiska personer. Medlemsavgiften betalas till plusgirokonto 67 58 91-6.
Viktigt: Vid betalning ange namn, e-postadress och postadress.

Inbjudan till Östra Styrans våtmark den 17 nov till inbjudan här
Länkar