Hagbyåns och Halltorpsåns Vattenråd är ett samverkans- och diskussionsforum där det gemensamma målet är ett bättre vatten!

Vårt verksamhetsområde utgörs av Hagbyåns och Halltorpsåns avrinningsområden och däröver kustområdet vid mynningerna samt Hagby kustområde.

Avrinningsområdena ligger i södra delen av Kalmar län och omfattar delar av Kalmar och Nybro kommun och en liten del ligger även i Torsås kommun.

Vattenrådet ingår i ett större samarbete, Ostkustens Vattensamling, som har en egen hemsida.
Vattensamling.se
2014-02-07
Alla nyheter om vårt Vattenråd och vattenförvaltning i vårt område hittas på
www.vattensamling.se
Länkar