Välkommen till Gotlands vattenråd

Nu kan du vara med och påverka ditt vatten!

Östra Gotlands vattenråd
Västra Gotlands vattenråd
Ny sida Västra Gotlands Vattenråd
Norra Gotlands vattenråd
Snoderåns vattenråd
Gothemsåns vattenråd
Närsåns vattenråd
Nordvästra Gotlands vattenråd

Vattenråd på Gotland
Vattenråd är ett lokalt forum som fungerar som remissinstans till Vattenmyndigheten i Kalmar och myndigheter på Gotland. I ett vattenråd samverkar aktörer kring de gemensamma vattenresurserna inom ett avrinningsområde och genom vattenråden är förutsättningarna goda att främja dialogen både inom avrinningsområdet och mellan vattenråd och myndigheter.

Bildandet av Gotlands vattenråd började under 2007 och idag finns åtta vattenråd på ön. Uppdelningen i geografiska områden har vuxit fram efter ett antal vattenmöten runt om på ön, där vissa innefattar ett stort avrinningsområde och andra är en sammanslutning av flera små.

Länkar