Digitalt kustvattenarkiv
Publicerad 2016-01-15 18:43:43

På vattenrådets kansli finns tillgång till ett digitalt kustvattenarkiv som innehåller rapporter från äldre undersökningar.

Det innehåller bland annat rapporter från/med:

♦ Bohuskustens vattenvårdsförbund
♦ Miljögiftsundersökningar
♦ Göteborgs Hamn
♦ Göta älvs kustvatten
♦ Göteborgs universitet
♦ Hummerrevsprojektet
♦ HydroGIS
♦ Marina inventeringar
♦ Miljöförvaltningen i Göteborg
♦ Projekt Säkrare farleder
♦ Torsviken
♦ Trålgränsprojekt
♦ Ålgräsundersökningar

Kontakta vattenrådet om ni är intresserade av att ta del av dessa

Länkar