RSS
Nu kan du få våra och våra kunders nyheter direkt till din dator – utan att behöva surfa runt. RSS-Feeds är ett snabbt och smart sätt att hålla sig informerad om vad som händer på en webbplats. Funktionen finns inbyggd i webbläsarna Firefox, Mozilla och Opera och kommer i den nya versionen av Internet Explorer.

Du kan också ha RSS-feeds inlagda i ett externt program om du föredrar det. Det finns gott om program på marknaden – flera helt gratis. Du hittar några aktuella länkar nedan.

Mindre surfande

Tanken med RSS-feeds är att du slipper surfa runt. Du slår på de feeds du är intresserad av och sedan skickas alla uppdateringar, länkade direkt till dig. Hittar du en nyhet eller en artikel du är intresserad av så klickar du bara sen kommer du till webbplatsen och informationen. Det blir mindre surfande och du slipper hoppa runt på massor av hemsidor för att kunna ta del av den senast uppdaterade informationen.

Våra RSS-Feeds

Du hittar våra RSS-feeds på vår förstasida och på varje enskilds kunds hemsida här på www.svenskafiskevatten.se.

Allt du behöver göra är att lägga in de feeds du vill ha i det program du använder – sen kommer nyheterna och informationen direkt till dig.

Länkar

Feedreader http://www.feedreader.com/
Feeds Toolbar http://www.snapfiles.com/get/feedstoolbar.html
FeedExpress http://www.snapfiles.com/get/feedexpress.html

http://www.vattenmyndigheterna.se/gotaalv/modules.php?name=Content&op=rss (Klistra in länken i ditt RSS program)
Länkar