Vattendragsvandring vid Välen och Stora ån i Göteborg den 19 september kl. 18:00
Publicerad 2019-08-29 08:46:00
<p>V&auml;len i sydv&auml;stra G&ouml;teborg &auml;r ett attraktivt v&aring;tmarksomr&aring;de och naturreservat med en rik historia. Det &auml;r bel&auml;get vid Askimsvikens innersta nordliga del. Tillrinningen av vatten till V&auml;len sker via Stora &aring;n som avvattnar hela F&auml;ssbergsdalen.</p>
<p>Under vandringen som &auml;r ca 3 km l&aring;ng p&aring; l&auml;ttvandrad&nbsp; stig informerar representanter fr&aring;n G&ouml;teborgs stad om Naturreservatet, omr&aring;dets historia och vilka planer som&nbsp;finns f&ouml;r &aring;tg&auml;rder inom omr&aring;det.</p>
<p><strong>Samling</strong><br />18:00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Parkeringen vid V&auml;lens Naturreservat&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; N&auml;rmaste bussh&aring;llplats &auml;r Kanneb&auml;ck</p>
<p><strong>Vandring</strong><br />18:30-19:30&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vandring Vid V&auml;len och Stora &aring;n. <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Medtag mats&auml;ck om ni vill fika efter&nbsp;vandringen</p>
Utskriftsvänligt format