Påverka vattenmiljön i Fyrkantens VRO
Är du intresserad av hur vattnet mår i sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten där du bor, arbetar, har din verksamhet eller fritid? Då bör du engagera dig i Fyrkantens VRO.

Ute till vänster hittar du mer information om just ditt geografiska område. Du kan läsa mötesprotokoll, ladda ner översikten över de väsentliga frågorna, vilka du kan kontakta om du vill veta mer eller engagera dig i arbetet.

Ale Kvarn i Aleån. Foto: Rolf Gustafsson
Aktiviteter i Fyrkantens vattenråd
Detta har hänt eller händer framöver:

Just nu pågår ny klassificering av alla vattenförekomster. Flera vattenförekomster har delats och klassificeringen den här gången bygger på mer data.

Det finns en beskrivning av Fyrkantens vattenrådsområde på den här sidan:
http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/vattenforvaltning/underlag-atgardsprogram/fyrkanten/Pages/default.aspx?keyword=Fyrkanten
Kolla gärna om du håller med om beskrivningarna.

Vattenrådets styrgrupp hade sammanträde 30 april och anteckningar därifrån finns under Dokument.

8 oktober kl 09:00 kommer vattenrådet att anordna en temadag om sulfidleror och hur dessa ska hanteras. Håll utkik här efter mer information!

Hör gärna av dig med frågor eller för att bli medlem i vattenrådet, gärna via mejl, men det går också bra att ringa.

Stefan Andersson
Tel: 0911-69 61 06
Epost:stefan.andersson@pitea.se

Läs vad som hänt hittils
Här kan ni läsa om vad som sagts på alla vattenrådsmöten, samt ta del av de mötesdokument som varit till underlag för respektive möte.
Länkar