29 oktober 2018 har vi informationsmöte
2018-10-17
Välkomna till Bäckegården i Bäckefors på informationsmöte kl 18.30. Nu ska vi prata om åtgärder i Teåkersälven
Dalbergså & Holmsåns Vattenråd
Välkommen till Dalbergså och Holmsåns Vattenråd. Dalbergså och Holmsåns Vattenråd bildades 2008 som ett lokalt samverkansorgan i vattenfrågor för olika aktörer i de bägge åarnas avrinningsområden. Vi vill också föra en nära dialog med Vattenmyndigheten för Västerhavet. För att få ett brett samarbete vill vi att vattenrådet ska bestå av representanter för alla möjliga olika verksamheter och intressen. Vill du eller din organisation delta i vattenrådets arbete? Tveka inta att kontakta någon av oss!

Kontaktuppgifter till Vattenrådets ledamöter hittar du under rubriken dokument.

2015: Ordförande Karin Hilmér 0706-057372
Sekreterare Barbara Sandell 0703-490093
Länkar