Dalbergså & Holmsåns Vattenråd
Välkommen till Dalbergså och Holmsåns Vattenråd. Dalbergså och Holmsåns Vattenråd bildades 2008 som ett lokalt samverkansorgan i vattenfrågor för olika aktörer i de bägge åarnas avrinningsområden. Vi vill också föra en nära dialog med Vattenmyndigheten för Västerhavet. För att få ett brett samarbete vill vi att vattenrådet ska bestå av representanter för alla möjliga olika verksamheter och intressen. Vill du eller din organisation delta i vattenrådets arbete? Tveka inta att kontakta någon av oss!

Kontaktuppgifter till Vattenrådets ledamöter hittar du under rubriken dokument.

2015: Ordförande Karin Hilmér 0706-057372
Sekreterare Barbara Sandell 0703-490093
Rapport om vandringshinder
2016-10-15
Vattenrådet har tagit fram en rapport om de vandringshinder som finns i avrinningsområdet. Det är de dammar och vägtrummor som är hinder för vandrande fiskar som inventerats. Det finns också ett förslag på vilka som bör åtgärdas och en prioriteringsordning.
Länkar