Rapport Sjögullsinventering i Borgviksälvens avrinningsområde
Publicerad 2017-10-06 14:38:28


Sjön Rinnen är den enda sjö i Värmland (som vi vet ) som hyser den invasiva växten Sjögull. Kräftmannen AB fick i uppdrag under 2017 att inventera förekomsten av Sjögull i Borgviksälvens avrinningsområde. Denna inventering var en uppföljning av den inventering som Länsstyrelsen gjort två år tidigare.

96/Sjgullsinventering__inom_delar_av_Borgvikslvens_avrinningsomrde_2017.pdf

I September samma beslutas att ett möte bör hållas för de boende runt Rinnen för att ta upp problemet med Sjögull. Två duktiga föreläsare presenterade inventeringsrapporten samt föreläste om erfarenheter med Sjögullsbekämpning. Läs nedan det referat som gjordes om mötet

96/referat_sjgull.pdf

Nedan en broschyr om Sjögull.
96/Sjogullfolder-standard_Stina_3.pdf

Länkar