Inventering Sjögull i sjön Rinnen i Kils och Arvika kommun
Publicerad 2017-07-11 07:36:22

Idag kl 11:30 kommer en livesändning på radio P4 Värmland att ske från sjön Rinnen om bl a annat det arbete som By och Borgviksälvens vattenråd håller i där med inventering av den invasiva vattenväxten Sjögull.
Duktiga Tomas Jansson (Kräftmannen AB ) är den som utför själva inventeringen och detta görs ockulärt med hjälp av båt.  Det är inte bara sjön Rinnen som inventeras utan även nedströms liggande vatten.

Sjögull är en vattenväxt som kan orsaka stora problem i ett vattendrag. Utseendemässigt så påminner växten om näckrosor med gula blommor. Den är dock mindre och breder ut sig mycket tätare i vattendraget. Blir det för mycket och för tätt så kan bottnarna dö då bladen på växten lägger sig som en matta på vattenytan och hindrar solens strålar att nå ner till bottnen.

Växten sprider sig via rotskott, lösa växtdelar samt via frö ( sällan ). Om du ser bestånd av Sjögull i någon sjö så ska du rapportera in detta till din närmsta Länsstyrelse.  Försök inte bekämpa växten själv då detta är problematiskt och kan leda till att man sprider växten mer i vattendraget. Om man försöker skörda Sjögull så kan växtdelar driva iväg i vattendraget och på så vis har man spritt växten vidare. Det bästa sättet att bekämpa växten har visat sig vara att yttäcka bestånden så inte bladen kan inta näring från solljuset och transportera ned till rötterna.

Läs mer om Sjögull här

https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/arter/arter-och-naturtyper/sjogull.html

 

 

Länkar