Rapport Sjögullsinventering i Borgviksälvens avrinningsområde
Publicerad 2017-10-06 14:38:28
<p><br />Sj&ouml;n Rinnen &auml;r den enda sj&ouml; i V&auml;rmland (som vi vet ) som hyser den invasiva v&auml;xten Sj&ouml;gull. Kr&auml;ftmannen AB fick i uppdrag under 2017 att inventera f&ouml;rekomsten av Sj&ouml;gull i Borgviks&auml;lvens avrinningsomr&aring;de. Denna inventering var en uppf&ouml;ljning av den inventering som L&auml;nsstyrelsen gjort tv&aring; &aring;r tidigare.<br /><br /></p>
<p><a href="http://www.vattenorganisationer.se/downloads/96/Sjgullsinventering__inom_delar_av_Borgvikslvens_avrinningsomrde_2017.pdf">96/Sjgullsinventering__inom_delar_av_Borgvikslvens_avrinningsomrde_2017.pdf</a><br /><br />I September samma beslutas att ett m&ouml;te b&ouml;r h&aring;llas f&ouml;r de boende runt Rinnen f&ouml;r att ta upp problemet med Sj&ouml;gull. Tv&aring; duktiga f&ouml;rel&auml;sare presenterade inventeringsrapporten samt f&ouml;rel&auml;ste om erfarenheter med Sj&ouml;gullsbek&auml;mpning. L&auml;s nedan det referat som gjordes om m&ouml;tet<br /><br /><a href="http://www.vattenorganisationer.se/downloads/96/referat_sjgull.pdf">96/referat_sjgull.pdf</a><br /><br />Nedan en broschyr om Sj&ouml;gull.<br /><a href="http://www.vattenorganisationer.se/downloads/96/Sjogullfolder-standard_Stina_3.pdf">96/Sjogullfolder-standard_Stina_3.pdf</a></p>
Utskriftsvänligt format