Dokument

Kategori: Huvudkategori/

I den här mappan lägger vi material som skickas från personer/organisationer som är med i något vattenråds nätverk. Det ska anges vem som skickat in materialet och det är den som skickat in materialet som står för innehållet. Diskussion kring ämnet kan föras via Forum för vattenfrågor - se högra spalten under Länkar.
Här finns dokumentation från möten som berör samverkan mellan vattenråden, beredningssekretariaten och Vattenmyndigheten
Anmälan dig via www.bd.komforb.se (kalednarium) senast 19 april. OBS! Använd inte länken som finns i dokumentet Inbjudan, den är fel.
Länkar