Externa tips på seminarier, information mm
Publicerad 2010-04-26 10:28:00

I den här mappan lägger vi ut information om seminarier som kan vara intressant för medlemmar i vattenråden samt material som skickas från personer/organisationer som är med i något vattenråds nätverk. Det ska anges vem som skickat in materialet och det är den som skickat in materialet som står för innehållet.

Från älvräddarna
DN_Kammarkollegiet_om_elcert_och_vattendomar.
Länkar