Nya rapporter från Blekinge kvlvf
Publicerad 2018-06-19 16:30:00

Blekinge kustvatten och luftvårdsförbunds årsrapport för 2017 är nu publicerad:

90/Hanbukten_rapport_2017.pdf

 

Dessutom har IVL publicerat ett par nya rapporter om luftmiljön:

90/C322_Blekinge_ln_krondroppsntet_2018.pdf

90/C286_HaV_Indikator_totalt_kvvenedfall_till_barrskog.pdf

90/C288_Ozonmtntet_2017.pdf

Länkar