Metaller och andra miljögifter i sediment och biota
Publicerad 2015-02-20 14:24:00
Vart sjätte år analyseras metaller och organiska ämnen i sediment. Provtagningen sker vid åtta olika platser. Även metaller och organiska ämnen i blåmusslor analyseras. Detta sker vart tredje år på på sju olika platser.  


Sedimentprovtagare med skivningssystem.

Länkar